list_banner1

Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Bao bì In ấn Sán Đầu Henryson

Địa chỉ

Tầng 3, Tòa nhà Công nghiệp nhẹ, Trường Giang RD, Sán Đầu, Trung Quốc

Điện thoại

86-754-88611665(Điện thoại / FAX)
Alina Xie: 86-13421897436(Whatsapp)
Sam Lin: 86-15992277257(Whatsapp)